Välkommen att hyra vår bystuga!


Medlemmar i bystugeföreningen betalar.

För 6 timmar 150:-

För 12 timmar 200:-

För 24 timmar 250:-

 

Icke medlemmar betalar.

För 6 timmar 200:-

För 12 timmar 250:-

För 24 timmar 300:-

 

Förening med säte i Ålbo by t.ex

Ålbo jaktlag eller vägsamfällighetsföreningen lånar bystugan

utan kostnad, dock enligt hyresvillkoren.

 

Stugan är utrustad med vatten samt toalett och dusch.

 

Hyresbokningar, nyckelutlämning samt betalning göres hos

stugvärden Owe Östlund

Ålbovägen 27

Tel: 070 - 6128877

oweostlund@gmail.com


(Hyresvillkoren kan laddas ner här.)